Sustainability

  • V CELÉ BUDOVĚ JSOU POUŽITY EKOLOGICKY PŘÍVĚTIVÉ MATERIÁLY A VYTVÁŘEJÍ TAK ZDRAVÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ.

  • VYSOCE KVALITNÍ A ÚČINNÁ LED SVÍTIDLA SE SENZORY OBSAZENOSTI A POHYBU A DETEKCÍ INTENZITY DENNÍHO SVĚTLA MINIMALIZUJÍ SPOTŘEBU ENERGIE.

  • DÍKY ÚČINNÝM ARMATURÁM DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÝM ÚSPORÁM PITNÉ VODY (PŘIBLIŽNĚ 30%).

  • FASÁDA S VYSOKOU VÝKONNOSTÍ, DŮMYSLNÝ SYSTÉM VENTILACE A KLIMATIZACE, CHLADÍCÍ TRÁMY, LED OSVĚTLENÍ ENERGIE SNIŽUJÍ ENERGETICKOU SPOTŘEBU BUDOVY O 36%.

  • KAŽDÝ MŮŽE VYUŽÍVAT VYSPĚLÝ SYSTÉM RECYKLACE A SPRÁVNÉHO TŘÍDĚNÍ ODPADU, VČETNĚ KOMPOSTOVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ KOVŮ.

  • VŠECHNY ZASEDACÍ MÍSTNOSTI JSOU VYBAVENY ČIDLY CO2, TAKŽE DÍKY ČERSTVÉMU VZDUCHU MŮŽETE PRACOVAT EFEKTIVNĚJI.

  • V AREÁLU SE SHROMAŽĎUJE DEŠŤOVÁ VODA, KTERÁ SE POUŽÍVÁ K ZAVLAŽOVÁNÍ ZAHRADY A ZELENÉ STŘECHY.